REGISTRERING

 
Registrering av ASB har gjorts sedan 1990, Mariah Hjerppe startade registret och gav ut en stambok. Lotta Sörtoft tog över registret och gav ut två stamboksvolymer. Vissa hästar fanns införda i fler än en stamboksvolym, ofta på grund av att deras härstamningsuppgifter väsentligt ändrats men namnet bibehållits etc.