Registrering 
För att registrera din AT behöver jag följande uppgifter: hästens namn, födelseår, uppfödare, färg & tecken, modell eller DO, föräldrar (om dessa är registrerade dvs har MAT-nummer behövs ingen ytterligare information, annars vill jag har stamtavla ner till första riktiga häst i stamtavlan. Det är tillåtet att registrera DOs om de används i avel (BSO) eller inväntar modell, eller är avkommor till redan registrerade hästar.

För registrering - klicka här