Svenska Modell Stambok För Frieser

Antal registrerade hästar: 95

Hästar i registreringsordning

Hästar i bokstavsordning

Avelshingstar i bokstavsordning

Avelsston i bokstavsordning

Avkommelista, hingstar, i bokstavsordning

Avkommelista, ston, i bokstavsordning

Sorterat per ägare

Sorterat per uppfödare

Sorterat per registreringsår

 
Model Registry Program, version 10 (c) Anne-Li Mell